De Spaanse Evangelische Zending (SEZ) geeft Bijbels onderwijs in Cuba en Spanje.

Dit doet de SEZ door verspreiding van boeken, pastorale hulp, lessen op theologische scholen, Bijbelcursussen en diaconale hulp.
https://www.sez.st

No brand