Zie ook https://www.sez.st/privacy

Algemene voorwaarden

De aangeboden producten van de Spaanse Evangelische Zending (SEZ) zijn te bestellen via deze webshop. De genoemde prijzen zijn exclusief de bijdrage aan de verzendkosten. De minimale bijdrage aan administratie- en verzendkosten bij verzending binnen Nederland zijn als volgt: bestelling tot € 10,--: € 3,15, bestelling tussen € 10,-- en € 25,--: € 4,15 en bestelling tussen € 25,-- en  € 50,--: € 5,75. Bestellingen boven € 50,00 berekenen wij € 1,75. Voor verzending munten en CD's geldt een afwijkend tarief. Incidenteel kan worden afgeweken van het standaard verzendtarief. Dit kan o.a. bij een zwaarder gewicht van het pakket of verhoging portokosten. Prijswijzigingen en foutieve vermeldingen voorbehouden. Aanbiedingen zijn alleen geldig bij rechtstreekse bestelling.

Bestellingen worden zo spoedig mogelijk verzonden met PostNL, DPD of DHL. Bestellingen worden in de meeste gevallen 1 à 2 dagen later per PostNL, DPD of DHL verzonden. Bestellingen op zaterdag worden in de regel op de eerstvolgende maandag of dinsdag bij PostNL, DPD of DHL aangeboden.

Met de koop van producten in de webshop steunt u het zendingswerk van de Spaanse Evangelische Zending.

Bestellingen

SEZ behoudt het recht voor een aankoopaanbod niet aan te nemen als een artikel niet leverbaar is, of als u om een niet gerechtvaardigde reden hebt nagelaten facturen voor eerdere leveringen te betalen of indien er sprake is van overmacht.

Bestellingen weigeren

Het staat SEZ vrij om online bestellingen zonder nadere opgaaf van redenen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij SEZ. Indien SEZ een online bestelling niet aanneemt, deelt SEZ dit u zo spoedig mogelijk per e-mail (voor zover wij hierover beschikken) mee.

Transportschade / gebreken

Indien de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of productiegebreken vertonen, waaronder eventueel begrepen transportschade, dan dient u dit direct door te geven aan de medewerker van de betreffende pakketbezorger die de artikelen levert en dient u de aanname te weigeren. Gelieve direct per e-mail of via telefoon bij ons te reclameren over het desbetreffende gebrek. Als u nalaat te reclameren, tast dit uw wettelijke rechten echter niet aan. U verplicht zich de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken onmiddellijk per e-mail of via telefoon bij ons te reclameren. Zo kan de SEZ de hieruit voortvloeiende rechten uitoefenen bij de verzender of leverancier. Het niet indienen van deze klacht heeft echter geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken. Bij eventuele klachten omtrent de dienstverlening kunt u contact opnemen met SEZ via een e-mail aan shop@sez.st

Betaalmogelijkheden

U kunt de artikelen van uw keuze betalen door middel van iDeal.

Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven de eigendom van SEZ totdat het volledige bedrag is ontvangen.

Bescherming van persoonsgegevens en crediteuren

SEZ vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uw rechten op bescherming van uw gerechtvaardigde belangen worden strikt in acht genomen, conform de wettelijke vereisten. U stemt er mee in dat SEZ uw persoonsgegevens in het kader van de bestelafwikkeling eventueel door kan geven aan derden.

Recht van retournering

Na ontvangst van de bestelling heeft men het recht om zonder opgave van redenen binnen 7 dagen te retourneren. Het tegoed wordt per omgaande op de rekening teruggeboekt.

Informatie over goederen

U kunt altijd vrijblijvend vooraf contact opnemen over de aangeboden goederen. Hiervoor kunt u telefonisch onze webshopbeheerder bereiken: 0174-418183 of per email: shop@sez.st.